23 83 பகுதி குறியீடு

Tanguiéta | பெனின்

Tanguiéta is a town, arrondissement and commune located in the Atakora Department of Benin.The commune covers an area of 5465 square kilometres and as of 2002 had a population of 54,719 people. As of 2007 the town had an estimated population of 21,29..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Tanguiéta
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:திங்கள் முற்பகல் 11:45
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2323 6223 6323 6523 8023 82