23 82 பகுதி குறியீடு

Natitingou | பெனின்

Natitingou is a city and commune in north western Benin. It is about 50 km from Benin's Pendjari National Park, where tourists can see West African wildlife during the months of December through June. The Falls of Tanougou and great mud castles of th..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Natitingou
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:15
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2323 6123 6223 6523 8023 83