23 80 பகுதி குறியீடு

Djougou | பெனின்

Djougou is the largest city in northwestern Benin. It is an important market town. The commune covers an area of 3,966 square kilometres and as of 2002 had a population of 181,895 people.   ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Djougou
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:30
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2323 6123 6223 6323 8223 83