23 67 பகுதி குறியீடு

Malanville | பெனின்

Malanville is a city, arrondissement and commune in the Alibori Department of northeastern Benin, located across the River Niger from Niger. It is known as a centre of cross-border trade and has a major market. Malanville is also a centre for rice-gr..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Malanville
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:54
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2323 6123 6223 6323 6523 80