23 65 பகுதி குறியீடு

Banikoara | பெனின்

Banikoara is a town, arrondissement and commune located in the Alibori Department of Benin. It lies 69 kilometers west of Kandi at the heart of the most productive cotton-growing region in Benin. Its name means "Bani's town," and honors its founder, ..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Banikoara
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:49
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2323 6123 6223 6323 6723 80