23 62 பகுதி குறியீடு

Ndali | பெனின்

N'Dali is a city and arrondissement in the north of Benin, and the capital of the Commune of N'Dali in the Borgou Department. The commune covers an area of 3748 square kilometres and as of 2002 had a population of 67,379 people. In 2008 there were an..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Ndali
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Nikki
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:15
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2323 6123 6323 6523 6723 80