23 61 பகுதி குறியீடு

Parakou | பெனின்

Parakou is the largest city in eastern Benin, with an estimated population of around 206,667 people, and capital of the Borgou Department. The mayor as of 2008 was Samou Seidou Adambi and administratively the commune of Parakou makes up one of Benin'..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Parakou
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:43
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2323 6223 6323 6523 6723 80