22 54 பகுதி குறியீடு

Savalou | பெனின்

Savalou is a city located in the Collines Department of Benin. The commune covers an area of 2674 square kilometres and as of 2012 had a population of 35,433 people. It is the birthplace of Olympic Beninese hurdler Odile Ahouanwanou.  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Savalou
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:திங்கள் பிற்பகல் 12:27
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2222 5022 5122 5222 5322 55