22 53 பகுதி குறியீடு

Dassa-Zoumé | பெனின்

Dassa-Zoumé, often shortened to Dassa, is a city in Benin, on the Cotonou to Parakou railway and the main north-south highway. The commune covers an area of 1711 square kilometres and as of 2013 had a population of 112,118 people. Jama'at Islamique A..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Dassa-Zoumé
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:திங்கள் முற்பகல் 11:21
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2222 5022 5122 5222 5422 55