22 52 பகுதி குறியீடு

Cové | பெனின்

Cové is a city located in the Zou Department of Benin. The commune covers an area of 525 square kilometres and as of 2012 had a population of 43,554 people.   ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Cové
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:10
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2222 5022 5122 5322 5422 55