22 51 பகுதி குறியீடு

Bohicon | பெனின்

Bohicon is a city in Benin, and a conurbation of Abomey lying 9 kilometres east of the city on the railway line from Cotonou to Parakou and on Benin's main highway RNIE 2 which joins the RNIE 4. The commune covers an area of 139 square kilometres and..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Bohicon
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:40
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2222 5022 5222 5322 5422 55