22 50 பகுதி குறியீடு

Abomey | பெனின்

Abomey is a city in the Zou Department of Benin. Abomey is also the former capital of the ancient Kingdom of Dahomey (c. 1600-1904), which would later become a French colony, then the Republic of Dahomey (1960–1975), and is the modern-day Republic of..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Abomey
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:10
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2222 5122 5222 5322 5422 55