22 41 பகுதி குறியீடு

Lokossa | பெனின்

Lokossa is an arrondissement, commune, and the capital city of Mono Department in Benin. The name Lokossa translates into English as "underneath the iroko tree". commune covers an area of 260 square kilometres (100 sq mi) and as of 2002 had a popula..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Lokossa
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:14
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2222 4322 4622 4922 5022 51