21 பகுதி குறியீடு

கொட்டொனௌ | பெனின்

கொட்டொனௌ (en: Cotonou), பெனின் நாட்டின் பொருளாதாரத் தலைநகரமும் பெரிய நகரமுமாகும். 2006 இல் இந்ந்கரத்தின் அதிகாரபூர்வ மக்கட்தொகை 761,137 ஆக இருந்த போதிலும் சில மதிப்பீடுகளின் படி இது 1.2 மில்லியன் வரையானதாகும் என கருதப்படுகின்றது. 1970 இல் மக்கட்தொகை 70,000 மட்..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:கொட்டொனௌ
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:போர்டோ நோவோ
அண்டைவீட்டார:Cadjehoun, Gbedokpo, Gbegamey, Guinkomey, Haie Vive, Missessin, Saint-Michel, Sodjeatinme, Xwlacodji, kouhounou
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:52
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:20 2121 3021 3121 3221 3321 34

21-க்கான வணிகத் தரவ

21இல் வணிகங்கள்  - கொட்டொனௌ