21 37 பகுதி குறியீடு

Allada | பெனின்

Allada is a town, arrondissement, and commune, located in the Atlantique Department of Benin. current town of Allada corresponds to Great Ardra (also called Grand Ardra, or Arda), which was the capital of a Fon kingdom also called Allada (the Allada..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Allada
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் முற்பகல் 11:34
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:21 3121 3221 3321 3421 3521 36