21 34 பகுதி குறியீடு

Ouidah | பெனின்

Ouidah /ˈwiːdə/, historically also called Whydah /ˈhwaɪdə/, Juda, Juida by the French and Ajudá by the Portuguese, formally the Kingdom of Whydah (so named for the Whydah Bird of Paradise), is a city on the Atlantic coast of the Republic of Benin. Th..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Ouidah
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:14
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2121 3021 3121 3221 3321 35