20 26 பகுதி குறியீடு

Sakété | பெனின்

Sakété is a city located in the Plateau Department of Benin. The commune covers an area of 432 square kilometres and as of 2013 had a population of 114,207 people.  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Sakété
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:திங்கள் பிற்பகல் 12:19
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2020 2120 2220 2420 2520 27