20 25 பகுதி குறியீடு

Pobé | பெனின்

Pobè is a city and arrondissement located in the Plateau Department of Benin. The commune covers an area of 400 square kilometres and as of 2013 had a population of 123,740 people.  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Pobé
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Kétou
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:33
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2020 2120 2220 2420 2620 27