நமீபியா | பகுதி குறியீடுகள்

நமீபியா களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


நமீபியாஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +264

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
61விந்தோக்Khomasனாமீபியா268132நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
62RehobothHardapனாமீபியா21377நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
628OmaruruErongoனாமீபியா11547நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
63LüderitzKarasனாமீபியா15137நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
632532KoësKarasனாமீபியாநமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
6342WarmbadKarasனாமீபியா6700நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
6362HelmeringhausenNordrhein-Westfalenனாமீபியாநமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
638KeetmanshoopKarasனாமீபியா15608நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
64Walvis BayErongoனாமீபியா52058நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
65OshakatiOshanaனாமீபியா33618நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
658னாமீபியாநமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
66RunduKavango East Regionனாமீபியா58172நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
6638MaltahöheHardapனாமீபியா2329நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
6642AranosHardapனாமீபியா3430நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
668MarientalHardapனாமீபியா13380நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
67TsumebOshikotoனாமீபியா12190நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
6751OshikangoOhangwenaனாமீபியா2658நமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
81Mobile Telecommunication Company (MTC)மொபைல்னாமீபியாநமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
82Telecom Namibiaமொபைல்னாமீபியாநமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
83Wireless Technologies Namibiaமொபைல்னாமீபியாநமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
85Leoமொபைல்னாமீபியாநமீபியா நேரம்பிற்பகல் 12:24 செவ்.UTC+02
பக்கம் 1