11 பகுதி குறியீடு

பெல்கிறேட் | செர்பியா

பெல்கிறேட் (அல்லது பெல்கிரேடு) (Belgrade) சேர்பியாவின் தலைநகரமும் அந்நாட்டின் மிகப் பெரிய நகரமும் ஆகும். 1403ஆம் ஆண்டிலிருந்து அந்நாட்டின் தலைநகராக உள்ளது. இது ஐரோப்பாவின் மிகப் பழைய நகரங்களுள் ஒன்றாகும். 17 மாநகரங்களைக் கொண்ட இது சேர்பியாவில் சுயாட்சியுள்ள பி..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:பெல்கிறேட்
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Smederevo |  Lazarevac  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Novi Beograd, Palilula, Savski Venac, Stari Grad, Voždovac, Vračar, Zemun
நேர மண்டலம்:மத்திய ஐரோப்பிய கோடை நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:வியாழன் முற்பகல் 6:07
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:101213141516

11-க்கான வணிகத் தரவ

11இல் வணிகங்கள்  - பெல்கிறேட்