செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +1

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
784செயிண்ட். வின்செண்ட் கிரெனேடின்ஸ்அட்லாண்டிக் நேரம்முற்பகல் 6:17 செவ்.UTC-04
பக்கம் 1


அருகாமையிலிருக்கும் நகரங்கள்

பெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைபகுதி குறியீடுகள்அஞ்சல் குறியீடு
CarúpanoEstado Sucreவெனஜுவேலா1120822946150
CumanáEstado Sucreவெனஜுவேலா2577832936101
Puerto La CruzEstado Anzoáteguiவெனஜுவேலா3700002816023
VictoriaSaint Markகிரனெடா2256473