சின்டு மார்தின் | பகுதி குறியீடுகள்

சின்டு மார்தின் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +599

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
721சிண்ட் மார்ட்டென்அட்லாண்டிக் நேரம்முற்பகல் 6:31 செவ்.UTC-04
பக்கம் 1


அருகாமையிலிருக்கும் நகரங்கள்

பெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைபகுதி குறியீடுகள்அஞ்சல் குறியீடு
VictoriaSaint Markகிரனெடா2256473