கசக்ஸ்தான் | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

கசக்ஸ்தான் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


கசக்ஸ்தான்இல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +7

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
700Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
701Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
702Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
703Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
704Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
705Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
706Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
707Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
708Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
709Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
710KaragandyQaraghandy Oblysyகஜகஸ்தான்451800கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
711OralZapadno-Kazakhstanskaya Oblast’கஜகஸ்தான்200000கஸகஸ்தான் (ஓரல்) நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC+05
712AtyrauAtyraū Oblysyகஜகஸ்தான்180000கஸகஸ்தான் (ஓரல்) நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC+05
713AqtöbeAktyubinskaya Oblast’கஜகஸ்தான்262457கஸகஸ்தான் (அக்டோப்) நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC+05
714KostanayQostanay Oblysyகஜகஸ்தான்210000கஸகஸ்தான் (கிஸிலோர்டா) நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC+05
715PetropavlSevero-Kazakhstanskaya Oblast’கஜகஸ்தான்200920கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
716KokshetauAqmola Oblysyகஜகஸ்தான்124444கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
717அஸ்தானாஅஸ்தானாகஜகஸ்தான்345604கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
718PavlodarPavlodar Oblysyகஜகஸ்தான்329002கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
721KaragandyQaraghandy Oblysyகஜகஸ்தான்451800கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
722Ust-KamenogorskVostochno-Kazakhstanskaya Oblast’கஜகஸ்தான்319067கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
723Ust-KamenogorskVostochno-Kazakhstanskaya Oblast’கஜகஸ்தான்319067கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
724KyzylordaQyzylorda Oblysyகஜகஸ்தான்300000கஸகஸ்தான் (கிஸிலோர்டா) நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC+05
725ShymkentYuzhno-Kazakhstanskaya Oblast’கஜகஸ்தான்414032கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
726TarazZhambyl Oblysyகஜகஸ்தான்358153கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
727அல்மாத்திஅல்மாத்திகஜகஸ்தான்2.0 millionகஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
728அல்மாத்திஅல்மாத்திகஜகஸ்தான்2.0 millionகஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
729ZhanaozenMangistauskaya Oblast’கஜகஸ்தான்103598கஸகஸ்தான் (அக்தவ்) நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC+05
730ArkalykQostanay Oblysyகஜகஸ்தான்42000கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
736BaykonyrBayqongyr Qalasyகஜகஸ்தான்70000கஸகஸ்தான் (அல்மாதி) நேரம்முற்பகல் 6:11 செவ்.UTC+06
770Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
771Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
772Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
773Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
774Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
775Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
776Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
777Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
778Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
779Mobile Phonesமொபைல்கஜகஸ்தான்Asia/Almaty
பக்கம் 1