உக்ரைன் | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

உக்ரைன் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

உக்ரைன் இல் நிர்வாகப் பகுதிகள் அல்லது மாநிலங்கள்    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +380

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
31உக்ரைன்Europe/Kiev
312UzhhorodZakarpattia Oblastஉக்ரைன்117878கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3122உக்ரைன்Europe/Kiev
3131MukacheveZakarpattia Oblastஉக்ரைன்81633கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3132RakhivZakarpattia Oblastஉக்ரைன்14674கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3133SvalyavaZakarpattia Oblastஉக்ரைன்16507கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3134TyachivZakarpattia Oblastஉக்ரைன்9422கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3135உக்ரைன்Europe/Kiev
3136Nyzhni SirohozyKhersons’ka Oblast’உக்ரைன்5797கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3137ChopZakarpattia Oblastஉக்ரைன்8587கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3141BerehoveZakarpattia Oblastஉக்ரைன்25741கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3142KhustZakarpattia Oblastஉக்ரைன்27999கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
31422KhustZakarpattia Oblastஉக்ரைன்27999கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3143VynohradivZakarpattia Oblastஉக்ரைன்27600கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3144IrshavaZakarpattia Oblastஉக்ரைன்9161கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3145PerechynZakarpattia Oblastஉக்ரைன்7000கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3146VolovoZakarpattia Oblastஉக்ரைன்10000கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
32லிவீவ்L’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்717803கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
322லிவீவ்L’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்717803கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3230PustomytyL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்9434கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3231HorodokKhmel’nyts’ka Oblast’உக்ரைன்17086கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3234Sudova VyshnyaL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்6420கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3236SambirL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்35197கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3238Staryy SamborL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்5603கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3239KhodorivL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்10172கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3241MykolayivMykolayivs’ka Oblast’உக்ரைன்510840கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3244DrohobychL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்79406கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3245StryiL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்61404கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3247TruskavetsL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்26600கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3248BoryslavL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்36704கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3249ChervonohradL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்83000கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3251SkoleL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்6491கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3252ZhovkvaL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்12973கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3254KamiankaCherkas’ka Oblast’உக்ரைன்14547கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3255RadekhivL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3256Novoyavorivs'kL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்28807கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3257Sokal’L’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்21451கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3259YavorivL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்13008கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3260MorshynL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்6241கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
32606MorshynL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்6241கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3261Novyy RozdilL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3263PeremyshlyanyL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்7284கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3264Bus’kL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3265ZolochivKharkivs’ka Oblast’உக்ரைன்11160கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3266BrodyL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்23239கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3269TurkaL’vivs’ka Oblast’உக்ரைன்7395கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
33Luts’kVolyns’ka Oblast’உக்ரைன்213661கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
332Luts’kVolyns’ka Oblast’உக்ரைன்213661கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
3322உக்ரைன்Europe/Kiev
3342Volodymyr-Volyns’kyyVolyns’ka Oblast’உக்ரைன்38256கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 12:13 செவ்.UTC+02
பக்கம் 1அடுத்தது