97 பகுதி குறியீடு

அம்பலாங்கொடை | இலங்கை

அம்பலாங்கொடை இலங்கையின் காலி மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு கரையோர நகரமாகும். இது கொழும்பிலிருந்து ஏறத்தாழ 107 கி.மீ. தூரத்திலும் காலியிலிருந்து ஏறத்தாழ 13 கி.மீ. தூரத்திலும் ஏ-2 நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளது. இந்நகரானது அழகிய மணற்கடற்கரையையும் உள்ளூர் கலாச்சார மையங்களையும..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:அம்பலாங்கொடை
அண்டைவீட்டார:Arayampathy
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 7:48
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:727577788191

97-க்கான வணிகத் தரவ

97இல் வணிகங்கள்  - அம்பலாங்கொடை