91 பகுதி குறியீடு

காலி | இலங்கை

காலி இலங்கையின் தென் பகுதியிலுள்ள ஒரு நகரம். இலங்கையின் பெரிய நகரங்களுள் ஒன்று. இலங்கையின் எட்டு மாகாணங்களுள் ஒன்றான தென் மாகாணத்தின் தலைநகரமும் இதுவே. இலங்கையின் முக்கிய துறைமுகங்களில் ஒன்றான காலித் துறைமுகமும் இங்கே அமைந்துள்ளது. 2004 ல் ஏற்பட்ட சுனாமியினால்..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:காலி
அண்டைவீட்டார:Cheena Kotuwa, Fort, Kaluwella, Karapitiya, Minuwangoda, Thiranagama, Walawwatta
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:வெள்ளி பிற்பகல் 5:10
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:727577788197

91-க்கான வணிகத் தரவ

91இல் வணிகங்கள்  - காலி