81 பகுதி குறியீடு

கண்டி | இலங்கை

கண்டி (Kandy) இலங்கையின் மத்திய மாகாணத்திலுள்ள முக்கிய நகரங்களுள் ஒன்று. இதுவே மத்திய மாகாணத்தின் தலை நகரமாகும். நாட்டின் தலை நகரமான கொழும்பிலிருந்து 70 மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ள இந்த நகரம் 1815ஆம் ஆண்டுவரை அந்நியர் ஆட்சிக்கு உட்படாத கண்டி இராச்சியத்தின் தலை நக..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:கண்டி
அண்டைவீட்டார:Akurana, Gampola, Katukele, Kundasale, Mulgampola, Pathadumbara, Peradeniya, Udunuwara
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:வெள்ளி பிற்பகல் 5:18
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:677172757778

81-க்கான வணிகத் தரவ

81இல் வணிகங்கள்  - கண்டி