66 பகுதி குறியீடு

மாத்தளை | இலங்கை

7°28′18″N 80°37′28″ ாத்தளை இலங்கையின் மத்திய மாகாணத்தின் மாத்தளை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு மாநகரம் ஆகும். மாத்தளை மாத்தளை மாவட்டத்தின் தலைநகரமும் அங்கு அமைந்துள்ள பெரிய நகரமுமாகும். மாத்தளை இலங்கையின் மலைநாட்டில் கொழும்பிலிருந்து 96 மைல் தொலைவிலும் கண்டியிலி..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:மாத்தளை
அண்டைவீட்டார:Kiula, Pelwehera, Poojapitiya
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 6:34
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:525455636567

66-க்கான வணிகத் தரவ

66இல் வணிகங்கள்  - மாத்தளை