55 பகுதி குறியீடு

பதுளை | இலங்கை

6°59′5″N 81°3′23″ ுளை (Badulla, බදුල්ල சிலவேளைகளில் வதுளை) இலங்கையின் ஊவா மாகாணத்தின் பதுளை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மாநகரசபை ஆகும். பதுளை என்பது பதுளை மாவட்டத்தினதும் ஊவா மாகாணத்தினதும் தலைநகரமுமாகும். பதுளை கண்டிக்குத் தென்கிழக்கில் அமைந்துள்ளது. இது இலங்கை த..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:பதுளை
அண்டைவீட்டார:Mahiyangana Puja Nagaraya, Minipe
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் பிற்பகல் 2:18
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:414551525457

55-க்கான வணிகத் தரவ

55இல் வணிகங்கள்  - பதுளை