52 பகுதி குறியீடு

நுவரெலியா | இலங்கை

நுவரெலியா இலங்கையின் மத்திய மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு மாநகரமாகும். இந்நகரம் நுவரெலியா மாவட்டத்தின் தலை நகரமுமாகும். இது மத்திய மாகாணத்தின் தலை நகரமான கண்டிக்குத் தெற்கே சுமார் 100 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. உயரமான மலைகளுக்கு நடுவே, கடல் மட்டத்திலிருந்..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:நுவரெலியா
அண்டைவீட்டார:Black Pool, Hawa Eliya, Kalukele, Mahagasthota, Meepilimana
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 6:49
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:374551545557

52-க்கான வணிகத் தரவ

52இல் வணிகங்கள்  - நுவரெலியா