51 பகுதி குறியீடு

அட்டன், இலங்கை | இலங்கை

்டன் (Hatton, ஹற்றன்) இலங்கையின் மத்திய மாகாணத்தில் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நகரமாகும். இது இந்நகரைச் சூழவுள்ள தேயிலைப் பெருந்தோட்டங்களுக்கு பெயர்பெற்றதாகும். இந்நகரமானது அற்றன்-டிக்கோயா நகர சபையால் நிர்வாகிக்கப்படுகிறது. அம்பகமுவா பிரதேச செயளாலர..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:அட்டன், இலங்கை
அண்டைவீட்டார:Gamini Pura
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 7:07
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:364152545557

51-க்கான வணிகத் தரவ

51இல் வணிகங்கள்  - அட்டன், இலங்கை