47 பகுதி குறியீடு

அம்பாந்தோட்டை | இலங்கை

்பாந்தோட்டை இலங்கையின் தென் மாகாணத்தின் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் இலங்கையின் தெற்கு கரையோரம் அமைந்துள்ள நகரசபை ஆகும். இது அம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தின் தலைநகரமுமாகும்.   ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:அம்பாந்தோட்டை
அண்டைவீட்டார:Maha Lewaya, Medaketiya, New Street, Panuwala, Sea Coast, Sippukulama, Tissamaharama
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் பிற்பகல் 2:53
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:353637384145

47-க்கான வணிகத் தரவ

47இல் வணிகங்கள்  - அம்பாந்தோட்டை