45 பகுதி குறியீடு

இரத்தினபுரி | இலங்கை

இரத்தினபுரி (சிங்களம்: රත්නපුර , ஆங்கிலம்: Ratnapura) இலங்கையின் முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றும், சபரகமுவா மாகாணத்தின் தலைநகரமுமாகும். இரத்தினபுரி என்பது இந்நகரம் அமைந்துள்ள இரத்தினபுரி மாவட்டத்தையும் இதன் நிர்வாக அலகான இரத்தினபுரி பிரதேச செயளர் பிரிவையும் குறிக்கு..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:இரத்தினபுரி
அண்டைவீட்டார:Batugedara, Godigamuwa, Hidellana, Moragahayata, Muwagama, New Town, Panukarapitiya, Paradise, Saman Pedesa, Thumbagoda
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 7:43
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:343536374147

45-க்கான வணிகத் தரவ

45இல் வணிகங்கள்  - இரத்தினபுரி