41 பகுதி குறியீடு

மாத்தறை | இலங்கை

மாத்தறை இலங்கையின் தென்மாகாணத்தில் மாத்தறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நகரமாகும். இது மாத்தறை மாவட்டத்தின் பெரிய நகரமும் அதன் தலைநகரமுமாகும். இது இலங்கையின் தென் கரையோரத்தில் கொழும்பிலிருந்து 160 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. 2004 சுனாமியில் பாதிக்கப்பட..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:மாத்தறை
அண்டைவீட்டார:Danewatte, Fort, Gabadaweediya, Kotuwegoda, Nupe, Pamburana, Polhena, Renaissance City, Thalaramba, Walgama, Walpala
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 8:20
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:333435364547

41-க்கான வணிகத் தரவ

41இல் வணிகங்கள்  - மாத்தறை