38 பகுதி குறியீடு

பாணந்துறை | இலங்கை

பாணந்துறை (Panadura, சிங்களம்: පානදුර, பாணதுற) என்பது இலங்கையின் மேல் மாகாணத்தில் களுத்துறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நகரம் ஆகும். இது தலைநகர் கொழும்பின் தெற்கே 28 கிமீ தூரத்தில் உள்ளது. இது பாணந்துறை நகரசபையால் நிருவகிக்கப்படுகின்றது.   ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:பாணந்துறை
அண்டைவீட்டார:Bandaragama, Bazaar, Bazaar North, Bazaar West, Keselwatta, Pattiya North, Walana
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 8:13
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:323334353637

38-க்கான வணிகத் தரவ

38இல் வணிகங்கள்  - பாணந்துறை