37 பகுதி குறியீடு

குருணாகல் | இலங்கை

குருணாகல் அல்லது குருநாகல் (Kurunegala, சிங்களம்: කුරුණෑගල) அல்லது குருநாகலை இலங்கையின் ஒரு நகரமாகும். இதுவே இலங்கையின் வட மேல் மாகாணத்தின் தலைநகரமாகும். குருநாகல் என்பது இந்நகரம் அமைந்துள்ள குருநாகல் மாவட்டத்தையும் அதன் நிர்வாக அலகான குருநாகல் நகரத்தையும் குற..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:குருணாகல்
அண்டைவீட்டார:Gettuwana, Kurunegala Town Bazaar, Kurunegala Town Central, Kurunegala Town Iluppugedara, Kurunegala Town North East, Kurunegala Town South, Kurunegala Town West, Madithiyawala
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் பிற்பகல் 4:38
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:313233343536

37-க்கான வணிகத் தரவ

37இல் வணிகங்கள்  - குருணாகல்