36 பகுதி குறியீடு

அவிசாவளை | இலங்கை

ிசாவளை இலங்கையின் மேல் மாகாணத்தின் கொழும்பு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நகரமாகும். இது மாவட்டத் தலைநகரான கொழும்புக்கு மேற்குத் திசையில் 52 கி.மீ. தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. மேல் மாகாணத்தின் கிழக்கு மூலையில், சபரகமுவா மாகாணத்துடனான எல்லையில் காணப்படுகிறது. இந்நகர..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:அவிசாவளை
அண்டைவீட்டார:Avissawella, Dehiowita, Hanwella Town, Kahahena, Kaluaggala, Kiriwandala North, Kotahera, Puwakpitiya, Seethawaka, Ukwatta, Vandala
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 6:52
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:313233343537

36-க்கான வணிகத் தரவ

36இல் வணிகங்கள்  - அவிசாவளை