35 பகுதி குறியீடு

கேகாலை | இலங்கை

7°15′11.16″N 80°21′2.16″ ேகாலை இலங்கையின் சபரகமுவா மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நகரமாகும். இது கேகாலை மாவட்டத்தின் தலை நகரமாகும். கொழும்பு - கண்டி பெருந்தெருவில் கொழும்பிலிருந்து 78 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், கண்டியிலிருந்து 40 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது. ..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:கேகாலை
அண்டைவீட்டார:Kiriwandeniya, Nayawela, Pindeniya, Pinnawala, Randeniya
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 8:41
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:313233343637

35-க்கான வணிகத் தரவ

35இல் வணிகங்கள்  - கேகாலை