34 பகுதி குறியீடு

களுத்துறை | இலங்கை

6°34′33.96″N 79°57′56.88″ ுத்துறை இலங்கையின் மேல் மாகாணத்தின் களுத்துறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மாநகரசபை ஆகும். இது மாவட்ட தலைநகரமுமாகும். கொழும்பில் இருந்து தெற்குத் திசையில் இலங்கையின் மேற்கு கரையோரத்தில் களுகங்கை கடலோடு கலக்கும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. களுத்..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:களுத்துறை
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:பாணந்துறை
அண்டைவீட்டார:Athura, Kalutara South, Keselwatta, Moragalla, Nagoda, Nagoda West, Waskaduwa
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 7:53
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:313233353637

34-க்கான வணிகத் தரவ

34இல் வணிகங்கள்  - களுத்துறை