33 பகுதி குறியீடு

கம்பகா | இலங்கை

கம்பஹா என்பது இலங்கை, மேல் மாகாணத்தில் உள்ள மூன்று மாவட்டங்களில் ஒன்றான கம்பகா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நகரமாகும். இது கொழும்பிற்கு வடக்கே 40 கிலேமீற்றர் தூரத்தில், கொழும்பு-கண்டி பெருந்தெருவிலிருந்து மூன்று கிலோமீற்றர் உள்ளாக அமைந்த ஒரு பெருநகராகும். முற்ற..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:கம்பகா
அண்டைவீட்டார:Galahitiyawa, Kirindiwela, Medagama, Medagama 2, Miriswatta, Morupola
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் பிற்பகல் 4:12
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:313234353637

33-க்கான வணிகத் தரவ

33இல் வணிகங்கள்  - கம்பகா