32 பகுதி குறியீடு

சிலாபம் | இலங்கை

சிலாபம் (Chilaw) புத்தளம் மாவட்டத்திலுள்ள பிரசித்தி பெற்ற மீன் சந்தையைக் கொண்ட ஓர் பெரிய நகர். இது நகராட்சி சபை மூலம் ஆட்சி செய்யப்படுகின்றது.  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:சிலாபம்
அண்டைவீட்டார:Kandakuli, Kudiruppu, Mudukatuwa, Rathmalyaya, Thalwila
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:சனி முற்பகல் 3:24
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:313334353637

32-க்கான வணிகத் தரவ

32இல் வணிகங்கள்  - சிலாபம்