31 பகுதி குறியீடு

நீர்கொழும்பு | இலங்கை

நீர்கொழும்பு என்பது இலங்கையின் மேற்குக் கரையில் உள்ள ஒரு மாநகரமாகும். சிங்கள மொழியில் இது மீகமுவ என அழைக்கப்படுகிறது. இது நாட்டின் ஒன்பது மாகாணங்களில் ஒன்றான வடமேல் மாகாணத்திலுள்ள முக்கிய நகரங்களுள் ஒன்று. இதன் கடற்கரை உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப்..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:நீர்கொழும்பு
அண்டைவீட்டார:Angurukaramulla, Dalupotha, Daluwakotuwa, Kamachchode, Kattuwa, Kochchikade, Kurana, Thaladuwa, Udayar Thoppuwa
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:செவ்வாய் பிற்பகல் 12:08
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:323334353637

31-க்கான வணிகத் தரவ

31இல் வணிகங்கள்  - நீர்கொழும்பு