27 பகுதி குறியீடு

பொலன்னறுவை | இலங்கை

பொலன்னறுவை இலங்கையின் வடமத்திய மாகாணத்திலுள்ள ஒரு நகரமாகும். தற்பொழுது இது பொலன்னறுவை மாவட்டத்தின் தலைநகராக உள்ளது. எனினும் கி.பி 10 நூற்றாண்டு தொடக்கம் கி.பி 13 நூற்றாண்டு வரை பண்டைய இலங்கையின் தலைநகரமாகப் பெயரும், புகழும் பெற்று விளங்கியது இந்நகரம். அனுராதபு..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:பொலன்னறுவை
அண்டைவீட்டார:Bendiwewa, Kaduruwela, New Town, Patthini Pedesa, Sacred City, Vadichchale
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 7:52
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:112123242526

27-க்கான வணிகத் தரவ

27இல் வணிகங்கள்  - பொலன்னறுவை