26 பகுதி குறியீடு

திருக்கோணமலை | இலங்கை

திருக்கோணமலை அல்லது திரிகோணமலை இலங்கையின் கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றாகும். இதே பெயரே இந்த நகரம் அமைந்துள்ள மாவட்டத்துக்கும் வழங்கிவருகின்றது.   ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:திருக்கோணமலை
அண்டைவீட்டார:Anbuvalipuram, Arunagiri Nagar, Kurinchakerny, Orrs Hill, Sumedhagama
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 8:18
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:112123242527

26-க்கான வணிகத் தரவ

26இல் வணிகங்கள்  - திருக்கோணமலை