25 பகுதி குறியீடு

அனுராதபுரம் | இலங்கை

அனுராதபுரம் இலங்கையின் வடமத்திய மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நகரமாகும். தற்காலத்தில் இது நாட்டின் வடமத்திய மாகாணத்தின் தலைநகராக உள்ளது. எனினும் கி.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னிருந்தே பண்டைய இலங்கையின் தலைநகரமாகப் பெயரும், புகழும் பெற்று விளங்கியது இந்நகரம். சிங..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:அனுராதபுரம்
அண்டைவீட்டார:Kumbichchankulama, New Town, Stage II
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 7:36
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:112123242627

25-க்கான வணிகத் தரவ

25இல் வணிகங்கள்  - அனுராதபுரம்