24 பகுதி குறியீடு

வவுனியா | இலங்கை

வவுனியா இலங்கையின் வடமாகாணத்தில் உள்ள ஒரு நகரமாகும். வவுனியா மாவட்டத்தின் தலைநகரம் ஆகும். இதன் எல்லைகளாக மன்னார், முல்லைத்தீவு, அனுராதபுரம், திருகோணமலை ஆகிய மாவட்டங்கள் அமைந்துள்ளன. இலங்கையில் இரு தசாப்தங்களிற்கும் மேலாக நடந்த உள்நாட்டுப் போரினால் மக்கள் இடம் ..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:வவுனியா
அண்டைவீட்டார:Irampaikkulam, Kurumankadu, Paddanichchipuliyankulam, Pandarikulam, Thekka Watta, Veppankulam
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 8:45
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:112123252627

24-க்கான வணிகத் தரவ

24இல் வணிகங்கள்  - வவுனியா