23 பகுதி குறியீடு

மன்னார் | இலங்கை

மன்னார் இலங்கையின் வடமாகாணத்தில் உள்ள ஒரு நகரமும், மன்னார் மாவட்டத்தின் தலைநகரமும் ஆகும். இதன் எல்லைகளாக கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, வவுனியா, அனுராதபுரம், புத்தளம் ஆகியன அமைந்துள்ளன.   ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:மன்னார்
அண்டைவீட்டார:Chavalkaddu, Panankaddaikoddi, Periyakadai, Pettah
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் பிற்பகல் 4:06
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:212425262734

23-க்கான வணிகத் தரவ

23இல் வணிகங்கள்  - மன்னார்