11 பகுதி குறியீடு

கொழும்பு | இலங்கை

கொழும்பு (ஆங்கிலம்:Colombo, சிங்களம்: කොළඹ) இலங்கையின் மிகப் பெரிய நகரமும், வர்த்தகத் தலை நகரமும் ஆகும். இது இலங்கைத் தீவின் மேற்குக் கரையோரத்தில் அமைந்துள்ளது. இது இலங்கையின் வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த நகரங்களில் ஒன்று. பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்திய காலப்ப..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:கொழும்பு
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:மொறட்டுவை |  Maharagama  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Cinnamon Gardens, Colombo 02, Colombo 03, Colombo 04, Colombo 05, Colombo 06, Colombo 08, Colombo 10
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் பிற்பகல் 3:59
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:212324252627

11-க்கான வணிகத் தரவ

11இல் வணிகங்கள்  - கொழும்பு