மன்னார் | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

மன்னார் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +94

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
23மன்னார்வட மாகாணம், இலங்கைஇலங்கைஇலங்கை நேரம்முற்பகல் 12:39 வியா.UTC+05:30
பக்கம் 1


அருகாமையிலிருக்கும் நகரங்கள்

பெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைபகுதி குறியீடுகள்அஞ்சல் குறியீடு
அனுராதபுரம்வடமத்திய மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை609432550000500045001250014மேலும்
இராமநாதபுரம்தமிழ்நாடுஇந்தியா653144567623403623501623502623503மேலும்
பரமக்குடிதமிழ்நாடுஇந்தியா856954564623701623707
வவுனியாவட மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை601762443000


மன்னார்க்கான மேல்மட்ட வகைகள்