குருணாகல் | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

குருணாகல் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +94

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
37குருணாகல்வடமேல் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை28571இலங்கை நேரம்முற்பகல் 10:07 செவ்.UTC+05:30
பக்கம் 1


அருகாமையிலிருக்கும் நகரங்கள்

பெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைபகுதி குறியீடுகள்அஞ்சல் குறியீடு
கம்பகாமேல் மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை93503310664110001101111012மேலும்
கேகாலைசப்ரகமுவா மாகாணம்இலங்கை3571000710097101471016மேலும்
நாவலப்பிட்டிமத்திய மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை5420650
மாத்தளைமத்திய மாகாணம், இலங்கைஇலங்கை6621000210042100821014மேலும்


குருணாகல்க்கான மேல்மட்ட வகைகள்